invoering wet DBA uitgesteld tot 1 januari 2018

Op 17 november jl. maakte staatssecretaris Wiebes (financiën) bekend dat de wet DBA is uitgesteld tot 1 januari 2018.

Voor artiesten betekent dit geen verandering. De hoofdregel blijft dat men in eerste instantie verloond moet worden. De artiest die voorheen met een VAR werkte heeft een BTW- nummer nodig en dient een extra regel op de factuur te vermelden. (zie elders op deze site voor deze regel)