Het bedrag dat ik op mijn rekening gestort heb gekregen is veel lager dan dat je voor me gefactureerd hebt. Hoe kan dat?

Vergoedingen tot 163 euro zijn vrijgesteld van loonheffingen middels de zogeheten KVR – bedragen, bedragen daarboven dus niet. Ik heb daardoor een bedrag aan loonbelasting voor je betaald. Voor 2018 geldt een loonbelastingtarief van 36,65%. Als er gebruik is gemaakt van de KVR- regeling, meestal bij bedragen tot 250 euro uitkoop, is de loonbelasting ook minder maar heb je ook netto meer ontvangen.

Nadat je je aangifte IB hebt gedaan maakt de Belastingdienst een rekensom. De uitkomst van de rekensom resulteert in een bedrag dat je de belastingdienst moet betalen of in een bedrag dat je van hen terug krijgt. Daarna wordt gekeken wat ik aan loonbelasting voor je heb betaald. Dit bedrag wordt voor 100% verrekend. Of je aanslag daalt met dit bedrag of je teruggave wordt met dit bedrag verhoogd. Gebruikmaking van de KVR leidt uiteraard ook tot een lager bedrag dat je kunt verrekenen.

Over het aanvragen zelfstandig zijn als artiest bestaan nogal verschillende visies. Wat is jouw mening?

Het antwoord op deze vraag is heel erg afhankelijk van je persoonlijke situatie. In ieder geval vind ik dat het ondernemerschap voor een artiest niet per definitie gunstig is. Denk goed na voor je deze stap maakt. Hieronder volgt mijn uitleg. Gecompliceerde zaken laten zich helaas niet in enkele woorden uitleggen. De tekst hieronder is daarom redelijk lang. Neem je tijd!

Voor de financiële afhandeling van je optredens biedt de Belastingdienst de Nederlandse artiest twee keuzes.
1. De hoofdregel is dat gebruik van de zogeheten ‘artiestenregeling.’ Middels een fictief dienstverband wordt de artiest dan ‘verloond’. MÉén van de hoofdkenmerken is dat je voor de inkomstenbelasting als ondernemer wordt beschouwd. Alle onkosten die je maakt om aan je (artiesten)inkomen te geraken zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en je hoeft geen bedrijfsadministratie bij te houden.
2. De artiest opereert als zelfstandig ondernemer, krijgt een KvK- nummer en een BTW- nummer en voert zijn eigen administratie. Beide systemen hebben hun voor- en hun nadelen.

Veel artiesten worstelen met de vraag voor welke vorm ze moeten kiezen. Hoewel het ondernemerschap voor een bepaald type musici absoluut te overwegen is wil ik middels dit antwoord een lans breken voor de eerste optie, verloond worden middels de artiestenregeling. Voor veel musici zoals ik die ken is dit een veel betere optie.

Ik stel dit omdat het mij de laatste jaren opvalt dat een artiest veel te makkelijk kiest voor het zelfstandig ondernemerschap. Zo wordt deze keuze nogal eens ingegeven door collega’s die (terecht of onterecht!) erg trots op hun eigen zelfstandigheid zijn, door opdrachtgevers, of door medewerkers van organisatiekantoren . Sommigen gaan zelfs zo ver dat ze stellen dat het per definitie voor een artiest verstandig is om ondernemer te worden. Te vaak verwart men m.i. het begrip ‘zelfstandig zijn’ met ‘zelfstandig ondernemer zijn.’ Zo vertelde een artiest mij laatst: ‘Maar ik was op mijn 17e al het huis uit. Natuurlijk ben ik zelfstandig.’ Alsof iedereen die in Nederland een dienstbetrekking heeft nog steeds bij zijn ouders thuis woont!

Het Nederlandse bedrijfsleven klaagt steen en been over de vaak ingewikkelde regelgeving en de administratieve lastendruk die vanuit Den Haag wordt opgelegd. Ondanks alle mooie beloften vanuit de politiek dat er een einde moet komen aan de administratieve lastendruk is deze de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Meer en meer besteedt het bedrijfsleven zijn administratie dan ook uit aan bedrijven die hier in gespecialiseerd zijn. Als er één gebied is waar de regelgeving ingewikkeld is te noemen, is dat wel onze artiestenwereld. In dit kader is het hoogst merkwaardig te noemen dat artiesten, die zich veelal niet onderscheiden door een uitstekend zakelijk inzicht of door een gedegen opleiding in boekhoudkundige kennis, er voor kiezen zelfstandig ondernemer te worden in plaats van dat ze gebruik maken van de artiestenregeling.

In de praktijk wordt de artiest door de opdrachtgever min of meer gedwongen om ondernemer te worden. Het spreekt voor zich dat het ondernemerschap in het belang van de artiest zelf moet zijn, en niet in het belang van je opdrachtgever. Mijn mening is dat het zelfstandig zijn als musicus alleen interessant is voor de artiest die beschikt over ondernemerscapaciteiten, die geen hekel heeft aan het voeren van een administratie, en die niet te beroerd is om de voortdurend wijzigende fiscale maatregelen binnen zijn vakgebied bij te houden. Daarentegen kan ondernemerschap zeker fiscale voordelen hebben!

De artiest dient zich echter eerst afvragen of hij wel voldoende verdient om van die fiscale voordelen te gaan genieten, en waarom hij/ zij eigenlijk wil beginnen aan het voeren van een BTW- administratie, het opmaken van een winst- en verliesrekening, het opmaken van een balansrekening, het voeren van een debiteurenadminstratie (i.e. het nabellen van niet- betalende debiteuren), het voeren van een crediteurenadminstratie, het bijhouden van de voortdurend veranderende wetgeving t.a.v. artiesten, etc. etc. Onderschat de spanning die dit met zich meebrengt niet! De laatste tijd heb ik behoorlijk wat artiesten in mijn loonadministratie moeten opnemen die recentelijk zelfstandig waren geworden, maar stapelgek werden van het ‘ondernemer zijn.’

Natuurlijk kun je je administratie geheel of gedeeltelijk uitbesteden, maar er zullen maar heel weinig artiesten zijn voor de financiële voordelen van het zelfstandig zijn opwegen tegen de extra kosten die het (geheel of gedeeltelijk) uitbesteden van een bedrijfsadministratie met zich meebrengt. Boekhouders en accountants rekenen een behoorlijk uurtarief en artiesten verdienen doorgaans geen topsalaris. Bedenk goed dat het advies van een accountant om zelfstandig te worden ook niet altijd gevrijwaard is van eigenbelang! (de goeden daargelaten uiteraard) Je laten verlonen en de verloningskosten doorberekenen aan de opdrachtgever is naar mijn mening voor veel artiesten een veel betere optie.

Maar… ben je zakelijk een beetje onderlegd en heb je geen hekel aan het voeren van een administratie… dan kan je het zeker overwegen. De voornaamste voordelen zijn dat de BTW die je betaalt over je investeringen terugvorderbaar worden en dat je een beter inzicht hebt in je financiële situatie.

Natuurlijk zullen velen nu denken… ja logisch, als iedereen ZZP-er is geworden heb jij niets meer te doen. In de eerste plaats geen afbreuk doet aan het hiervoor gestelde. In de tweede plaats…. als artiest met een VAR mag je uitsluitend voor je eigen activiteiten factureren, niet voor die van een ander. Een opdrachtgever heeft bij het inhuren van een kwintet natuurlijk het liefst 1 totaalfactuur in plaats van 5 facturen, 5 VAR’s en 5 kopie paspoorten. Ik verstuur daarom veel facturen in opdarcth van orkest waarvan een flink deel zelfstandig is. Voor hen hoef ik dan ook geen loonadministratie meer bij te houden. Dus als ik alleen aan mijn verdiensten zou denken …

Wat is nu precies het verschil tussen netto en uitkoop?

netto= het bedrag dat je op je rekening gestort krijgt
uitkoop = het bedrag ex BTW dat aan de opdrachtgever gefactureerd wordt

In principe vul je bij de verloningsopdracht via mijn site altijd ‘uitkoop’ aan, tenzij je uitdrukkelijk met je opdrachtgever hebt afgesproken dat het bedrag vermeerderd wordt met alle bijbehorende sociale lasten. De uitkoopsom wordt dan natuurlijk een stuk hoger dus je moet het echt zeker weten als je ‘netto’  invult.

Ik begrijp dat je ook totaalfacturen stuurt voor bands waarvan een aantal mensen zelfstandig zijn. Maar die kunnen dan toch gewoon hun eigen factur sturen?

Dat kan inderdaad maar daarmee zadel je je opdrachtgever met heel veel extra administratie op omdat hij meerdere facturen en ID- bewijzen moet administreren. Daarnaast moet de opdrachtgever ook nog eens moet uitrekenen of de afzonderlijke facturen samen wel het afgesproken totaalbedrag vormen en de artiesten te woord staan die navraag hebben over hun facturen.

Het is natuurlijk veel eenvoudiger als mijn bedrijf een totaalfactuur stuurt met een inhoudingsplichtigenverklaring. Via de log-in kan iedere artiest bovendien zijn betalingen checken, een service die de opdrachtgever je niet zal geven.

Ik heb nu een IPV- verklaring. Als ik mensen via de KVR wil uitbetalen voor mijn nieuwe sessie, weet jij of het voldoende is dat ik ze de gageveklaring laat tekenen en een paspoortkopie in mijn administratie heb? Moet ik ze dan wel op het eind van het jaar een jaaropgaaf sturen , en heb ik verder nog rompslomp?

De vrijstelling voor de KVR- verloningen geldt uitsluitend voor de loonheffingen, niet voor de inkomstenbelasting. Voor binnenlandse artiesten is de KVR geen belastingvrije vergoeding want zij zullen hun werkelijke onkosten aantoonbaar moeten maken. Om deze controle mogelijk te maken zal je de KVR voor binnenlandse artiesten na afloop van het kalenderjaar aan de belastingdienst moeten melden.

Een bekend fiscalist die ook verloont en zelfs boeken schrijft beweert dat het voor artiesten beter is om van de KVR- methode gebruik te maken. Een geheel andere visie dan die van jou dus. Deze man weet toch waar hij over praat?

Dit gedeelte van zijn boek ken ik. Het bezwaar dat ik er tegen heb is dat hij doet alsof vrijwel iedere musicus voor lage uitkoopbedragen speelt. Kijk eens even naar de voorbeeldbedragen die hij noemt bij zijn voorbeelden. (136 euro, 130 euro, 75 euro) Er is toch geen zichzelf serieus nemende artiest die alleen maar voor dergelijke bedragen speelt, tenzij bij wijze van uitzondering. Ook zegt hij dat toepassing van de KVR eigenlijk regel is geworden. Dat is natuurlijk onzin. Ik vermoed dat hij heel vaak met artiesten werkt die semi- professioneel opereren en dat dit zijn zienswijze erg beïnvloed.

Maar goed, ter zake… Wat hij bedoelt is dat artiesten hogere kosten maken dan een ‘normale’ werknemer en dat het daarom beter is om de hogere onkosten alvast uit te betalen middels de KVR. Strikt genomen heeft hij daar wel gelijk in. Als jij nu in Maastricht optreedt maak je veel onkosten. Zonder gebruikmaking van de KVR zit een deel van die hogere kosten (bijzondere kosten) nu in de loonheffing, waar je dus op met wachten totdat je aangifte IB hebt gedaan. Met gebruikmaking van de KVR heb je die bijzondere kosten al meteen in handen bij uitbetaling van de KVR. Daar heeft hij gelijk in, maar…
*) niet elk optreden is in Maastricht
*) het weegt niet op tegen de nadelen die de KVR met zich mee kan brengen. (misbruik bij nettoloonafspraken/ het gevaar dat je loopt dat je moet bijbetalen na IB- aangifte)

KVR staat voor Kleine Vergoedings Regeling. (voorheen KAR; Kleine Artiesten Regeling) Bepaal voor jezelf of jij als Kleine Artiest gezien wilt worden. Het is toch gewoon ronduit een beledigende term. Laten we ons als artiesten eens sterk gaan maken voor de GVR. Grote Vergoedings Regeling)

Veel opdrachtgevers werken met gageverklaringen. De een doet niet anders en de ander wil er niet aan beginnen. Hoe zit dat nu precies?

De opdrachtgevers die er niet aan willen beginnen zijn blijkbaar beter geïnformeerd.

De gageverklaringen worden door de opdrachtgever opgenomen in de administratie als een kostenpost. Er vinden weliswaar geen loonheffingen plaats maar over het verschil tussen de uitgekeerde gage en de daadwerkelijk door de artiest gemaakte onkosten (die per definitie lager liggen dan de ontvangen KVR- gage) dient de artiest inkomstenbelasting te betalen.  Zonder jaaropgaven kan de fiscus niet controleren of de uitgekeerde KVR- vergoedingen in verhouding staan tot de daadwerkelijk door de artiest gemaakte onkosten. Er zal door de opdrachtgever dus een loonadministratie moeten worden bijgehouden en er zullen jaaropgaven verstuurd moeten worden, zowel naar de Belastingdienst als naar de artiest.

Een groot landelijk podium die dit had nagelaten heeft hier bij een controle ook een enorme boete voor gekregen. Indien You Name It! over de KVR- vergoedingen een factuur stuurt is zowel de opdrachtgever als de artiest van problemen achteraf gevrijwaard. De opdrachtgever wordt ontslagen van zijn administratieplicht en de artiest ziet deze inkomsten verwerkt in de jaaropgave.

Passen jullie loonheffing op mij toe? Dit is niet nodig omdat 1 van mijn andere werkgevers dat al doet maar als ’t betekent dat ik “spaar” via de fiscus vind ik ’t geen punt.

Waarschijnlijk verwar je de begrippen loonheffing en loonheffingskorting. Loonheffing is niets anders dan een vooruitbetaling op de door jou te betalen inkomstenbelasting en is wettelijk verplicht. Deze heb ik dus moeten toepassen. Inderdaad ‘spaar’ je voor je aanslag IB, dus daar iets helemaal niets aan de hand. Loonheffingskorting daarentegen is een (ook al weer wettelijk bepaalde) korting die de werkgever mag toepassen op het brutoloon zodat er (iets) minder premies loonbelasting en premies volksverzekeringen betaald hoeven te worden. Dit mag echter maar 1 keer toegepast worden. Bij artiestenverloningen middels de artiestenregeling wordt daarom nooit rekening gehouden met de loonheffingskorting.

Graag wil ik jullie vragen of jullie een kopie van mijn (arbeids)overeenkomst kunnen opsturen.

Voor de optredens die ik voor je verloon is er sprake van een fictief werkgeverschap middels de artiestenregeling. Er is met betrekking tot mijn kantoor geen sprake van een gezagsverhouding. Vanwege het ontbreken van die gezagsverhouding (jij hoeft mijn eventuele aanwijzingen niet op te volgen) kan er geen sprake zijn van een arbeidsovereenkomst.

Hoe kan ik jouw verloningskosten verwerken in mijn aangifte inkomstenbelasting?

Mijn verloningskosten worden van je uitkoopsom afgetrokken en maken dus helemaal geen deel uit van je inkomen. Ze dienen dus ook niet voor te komen in je aangifte inkomstenbelasting.

Op je facturen staan geen betalingscondities. Bijna ieder bedrijf doet dat wel, waarom jij niet?

Het is wettelijk bepaald dat een factuur binnen een maand betaald moet worden. Het expliciet vermeld van een betalingstermijn op een factuur vind ik dus overbodig. De meeste opdrachtgevers die ik factureer houden zich hier ook keurig aan. Als ik standaard een betalingsherinnering op de factuur zou zetten zou dat dus ook naar de de opdrachtgevers gaan die altijd keurig op tijd betalen en dat vind ik niet zo kies.

Vier weken nadat ik een factuur heb gestuurd wordt een vriendelijke betalingsherinnering gestuurd. Drie weken daarna wordt een betalingsherinnering geteld die dwingender van toon is. Is er dan dan twee weken nog niet betaald dan wordt een incassobureau ingeschakeld.

Mocht je gegronde redenen hebben te vermoeden dat je met een wanbetaler te maken hebt dan kun je dat aangeven, ik zal me dan aan houden aan wat jij wilt.

Ik heb een vraag ivm het terugkrijgen van loonbelasting. In hoeverre krijg je die altijd terug, zoals je in onze gesprekken veel aangeeft? En wat is nou eigenlijk het verschil tussen loonbelasting en inkomstenbelasting?

Je krijgt de betaalde loonbelasting natuurlijk niet daadwerkelijk op je rekening gestort. Je mag de afgedragen loonbelasting echter wel verrekenen met je aanslag inkomstenbelasting. De loonbelasting die ik voor je afdraag wordt namelijk afgetrokken van het bedrag dat je aan belasting moet betalen. *) Stel: Je moet 1000 euro betalen en ik heb 600 loonbelasting voor je betaald. Dan hoef je dus geen 1000 euro te betalen, maar 400 euro. *) Stel: Je hebt recht op een teruggave van 1000 euro en ik heb diezelfde 600 euro reeds voor je betaald. Dan krijg je nu dus 1600 euro terug van de belasting. Inkomstenbelasting is de belasting die je over je inkomsten moet betalen. Het bedrag van deze aanslag wordt jaarlijks vastgesteld door de belastingdienst aan de hand van jouw aangifte. Loonbelasting is eigenlijk te beschouwen als het bedrag aan Inkomstenbelasting dat ik reeds voor je betaald heb.. Over wat je moet betalen (inkomstenbelasting dus…) mag je het bedrag dat ik aan loonbelasting voor je heb afgedragen aftrekken. In die zin is de loonbelasting dus volledig terugvorderbaar. Je moet echter wel jaaropgaven kunnen tonen om te bewijzen dat de premies ook daadwerkelijk betaald zijn Ofwel: het door de artiest verdiende jaarinkomen ……………………. de door de artiest gemaakte onkosten ……………………. – belastbaar inkomen ……………………. = belastbare inkomen x het tarief dat voor jou geldt = het bedrag dat je moet betalen ……………………. de door de werkgever afgedragen loonbelasting ……………………. – het te betalen bedrag/ het te ontvangen bedrag ……………………. =

Als ik een opdracht invul via je homepage moet ik aangeven of het afgesproken bedrag inclusief – of exlusief BTW is. Wat bedoel je daar mee?

Ieder bedrijf in Nederland, ook mijn bedrijf, is verplicht om BTW heffen over zijn activiteiten. De BTW die ik in rekening breng is voor 99,9% van de opdrachtgevers volledig terugvorderbaar. Met name bij verenigingen en stichtingen komt het wel eens voor dat zij niet BTW- plichtig zijn hierdoor is de BTW voor hen ook niet terugvorderbaar en zien ze het als extra kosten. Vergelijk het met de aankoop van een computer. Wanneer deze € 3.570,- inclusief BTW moest kosten kost hij voor de meeste Nederlanders € 3.570,- omdat zij niet BTW- plichtig zijn, maar voor mij € 3.000,- omdat ik wel BTW- plichtig ben en de computer zakelijk kan opvoeren. De bedragen die je afspreekt met je opdrachtgever moeten dus altijd exclusief BTW zijn. Mocht jouw opdrachtgever niet BTW- plichtig zijn en de BTW ook niet willen betalen (wat me op zich onwaarschijnlijk lijkt, maar theoretisch kan het) dan betekent het dat de door jouw genoemde bedragen dan inclusief BTW worden waardoor daar 9% van af gaat en dus netto ook veel minder overhoudt. Zoals gezegd; ik ben echt verplicht om BTW te heffen en af te dragen.

Volgend jaar zitten er in de … serie een paar musici boven de 65 jaar in onze concerten. Is het zo dat ik die bruto meer behoor te betalen om hetzelfde netto over te houden?

Nee, je bent met 65+-ers juist iets goedkoper uit. Mijn mening: houd dezelfde uitkoopsom aan als voor de mensen onder de 65 en laat het nettoloon voor de 65+-er (iets) hoger uitvallen. Zo laat je het belastingvoordeel dat een 65+- er heeft ook daadwerkelijk naar de 65+- er gaan.

De contracten van mijn opdrachtgever bestaan uit een bedrag voor gage welke inclusief reis- en verblijfkosten zijn. Deze kosten worden door jou verloond, maar over reis- en verblijfkosten hoef ik toch geen loonbelasting en SV- premie te betalen?

Op zich is dit een hele logische vraag. Bij een normale dienstbetrekking kunnen inderdaad onbelaste kostenvergoedingen worden verstrekt. Bij arttiestenverloningen kan dat vreemd genoeg niet. Reiskosten en overige vergoedingen worden tot de brutogage gerekend en daar moeten dus loonheffingen op worden ingehouden. (zie handleiding artiesten en beroepssporters, gratiste downloaden via www.belastingdienst.nl) Per saldo maakt het voor de artiest echter niets uit. De uitkoopsom bestaat uit 3 delen: 1) nettoloon, 2) loonheffing en 3) SV- premies. De SV- premies zijn echter gebonden aan een dagmaximum, een bedrag dat je vrij snel bereikt. De rest van de uitkoopsom (dus ook de reiskosten) valt dus uitsluitend uiteen in nettoloon en loonbelasting. Omdat de loonbelasting verrekend wordt met je aanslag inkomstenbelasting krijg je dit surplus volledig in handen (al moet je wel op een klein deel wachten na je aangifte IB terwijl de kosten al gemaakt hebt, dat dan weer wel).

Ik ben een dag per week wel in dienstbetrekking (namelijk als docente van heel jong piano talent op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag). Wat betreft mijn concerten ben ik natuurlijk niet in dienstbetrekking. Mag ik dit formulier dan wel gebruiken?

Juist omdat je een dienstbetrekking hebt bij het conservatorium is het formulier van belang. Door verloning middels de artiestenregeling ben je voor je optredens zelfstandig voor de inkomstenbelasting en kun je ook alle gemaakte onkosten (die je zelf dient bij te houden) aftrekken bij je aangifte IB. Dit formulier zorgt er mede voor dat je deze constructie kunt gebruiken.

Met onze 7-koppige band hebben wij een maatschap, in bezit van een IPV. Klopt het dat de maatschap voor de maatschapleden over de uitgekeerde winst geen loonheffingen en premies hoeft te betalen?

Dat ligt er aan of je in aanmerking komt voor de zogeheten vrijwilligersregeling. Om daar voor in aanmerking te komen dient er aan drie voorwaarden voldaan te worden.

1. Er wordt door de maatschap geen vennootschapsbelasting betaald.

2. De betreffende musici dienen naar de aard van hun werkzaamheden als amateurmusicus beschouwd te kunnen worden.

3. De winstuitkering dienst lager te zijn dan 150 euro per maand per persoon en 1500 euro per persoon per jaar.

Waarom is mijn nettogage lager dan die van mijn medemusici terwijl we dezelfde uitkoopsom hebben?

Ik ben naast muzikant, parttime in loondienst. Ik weet niet of dit invloed heeft op de door jou berekende premies?

Nee. Verloningen die onder de artiestenregelingen vallen staan op zichzelf en hebben niets van doen met andere dienstbetrekkingen, gehuwd zijn, kinderen hebben, overhevelingstoeslag, etc. De miljonair wordt op dezelfde manier verloond als de armoedzaaier.

Ik ben met m’n aangifte inkomstenbelasting bezig en ik heb heel veel kleine bedragen contant verdient, die ik wel opgeef… Moet ik dit dan onkosten noemen of als bruto bedragen vermelden? Het zijn allemaal bedragen onder de 120 euro. Misschien dat je een tip hebt?

Onkostenvergoedingen maken altijd deel uit van het brutobedrag. Het zijn dus brutobedragen die je belastbare inkomen verhogen. Ziehier ook het probleem van dat hele KVR- gekloot. De Belastingdienst gaat je er volledig over aanslaan terwijl er geen werkgeverslasten als loonbelasting en SV- premies tegenover staan. Heel fijn voor de heren kroegbazen, maar minder goed voor de jou. Je begrijpt nu ook dat ik het in de verste verte niet kan begrijpen dat een PVDA- er als Wouter Bos met dit idiote plan gekomen is in 2001. Het is bedoeld voor amateurmusici, niet voor professionele artiesten zoals jij.

Je kunt wel het brutobedrag verlagen door de daadwerkelijke onkosten opgeven. (0,19 cent per kilometer en verdere onkosten die je met bonnetjes moet kunnen verantwoorden.) Maar ja… spelen in Vlaardingen levert je dan zo’n 3 euro op. Schiet ook niet op natuurlijk. Groningen levert je dan weer 114 euro op, maar ja… je bent dan ook wel naar Gronignen moeten reizen.

Ik heb met de opdrachtgever heel duidelijk afgesproken dat jij een factuur van 1.300 netto voor 4 personen zou sturen. Nu begint hij te piepen dat de factuur hoger uitvalt. Hij wil niet meer dan 1300 euro ex BTW betalen. Wat heb ik nu verkeerd gedaan? Ik heb duidelijk NETTO gezegd.

De term ‘netto’ is Grieks van oorsprong en betekent letterlijk ‘met aftrek van alle ballast.’ Waar de artiest dit interpreteert als ‘het totaalbedrag dat ik op mijn rekening krijg’ (nettosalaris) denkt de opdrachtgever aan ‘ het totaalbedrag aan kosten.’ (nettokosten)

Deze begripsverwarring komt helaas heel vaak voor. Een opdrachtgever is ook helemaal niet geinteresseerd in wat jij netto overhoudt; zij willen weten wat hun kosten zijn.

De oplossing is dat je nooit meer nettoloonafsraken maakt maar uitsluitend uitkoopbedragen afspreekt. Elders op deze site kun je vinden welk uitkoopbedrag bij een bepaald nettoloon hoort. Een bijkomend nadeel van nettoloonafspraken is dat de KVR- regeling hier heel erg in je nadeel kan werken. Een nettoloon ad 325 euro met gebruikmaking van de KVR leidt tot een veel lagere uitkoopsom dan een nettoloon ad 325 zonder gebruikmaking van de KVR. Dit verschil betaal jij bij bij je aangifte inkomstenbelasting. Sinds 1 januari 2007 kan de KVR weliswaar niet mer eenzijdig door de opdrachtgever opgelegd worden, maar in de praktijk gebeurt dit nog wel degelijk.

Een van mijn opdrachtgevers wil voor mijn optredens uitsluitend facturen inclusief BTW ontvangen. Wat is daar de reden van?

Deze opdrachtgever begrijpt niets van het principe van de BTW- verlegging. Jij waarschijnlijk ook niet maar dat vind ik veel minder erg want je bent geen opdrachtgever. Zij is dat wel en ze zou daarom beter moeten weten.

Naar aanleiding van haar bezwaar tegen de factuur heb ik haar een email gestuurd met de vraag waarom zij de BTW niet kon terugvorderen. Haar antwoord was dat de BTW wel voor haar terugvorderbaar is maar dat haar afspraken met artiesten nu eenmaal altijd inclusief BTW is. Ik heb verder maar geen antwoord meer gegeven maar een zakelijk gezien intelligent antwoord is dit bepaald niet.

Kort gezegd… De door mij aan haar berekende BTW wordt door mij afgedragen aan de belastingdienst. Diezelfde BTW wordt in mindering gebracht op haar eigen BTW- aangifte. BTW vormt daarom voor ondernemers nooit een kostenpost. De Nederlandse regering laat BTW innen door ondernemers opdat werknemers van deze (ingewikkelde) materie gevrijwaard worden. Daarom noemt men de BTW ook wel een indirecte belasting, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de inkomstenbelasting , waarvoor je wel zelf verantwoordelijk bent. (en dus een directe belasting is) Door de regels niet goed toe te passen en met jou een inclusief BTW- afspraak te maken geeft Katrien zichzelf nu 9% korting die door jou betaald wordt.

Mijn advies voor jou is dus: ga nooit meer akkoord met inclusief- BTW afspraken en spreek altijd exclusief BTW af. (tenzij je opdrachtgever een privépersoon is die niet BTW- plichtig is)

Waarom ik hier zo druk om maak? Het valt me op dat de laatste tijd erg veel artiesten zelfstandig worden maar verder niet nadenken over de consequenties daarvan. Jij bent daar nu het slachtoffer van. Als ondernemer heb je bepaalde verantwoordelijkheden en ik kan er niet echt goed tegen als men wel ondernemertje wil spelen, maar zich niet in de meest elementaire spelregels wil verdiepen en daardoor medemusici financieel benadeelt.

Hoe zit het nu eigenlijk met de BTW als we in het buitenland optreden?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van het gegeven of de opdrachtgever in Nederland gevestigd is of in het buitenland.

1. Heeft de afnemer een Nederlands BTW- nummer dan moet er BTW berekend worden.

2. Heeft de afnemer een buitenlands BTW- nummer dan dient dat nummer geadministreerd te worden en hoeft er geen BTW berekend te worden.

3. Heeft de buitenlandse opdrachtgever geen BTW- nummer dan dient er weer wel (Nederlandse) BTW berekend te worden.

Over de leveringen naar de buitenlandse afnemers met een buitenlands BTW- nummer dient een ICT- opgave gedaan te worden. (onderdeel van de BTW- aangifte).

In 2010 was de plaats van optreden bepalend voor het heffen van BTW, in 2011 is dat dus de plaats van vestiging van de afnemer.

Ik heb gehoord dat een opdrachtgever de eerste € 163,- per persoon als onkosten mag uitbetalen. Hoe zit dat?

Deze belastingmaatregel staat bekend als de KVR- maatregel. (Kleine Vergoedings Regeling) Over de eerste 163 euro hoeven dan geen loonheffingen te worden ingehouden. Of je hier gebruik van moet maken hangt sterk af van je persoonlijke situatie. Waar de ene artiest gerust gebruik kan maken van de KVR moet de andere artiest dat niet doen. Advies op maat is hier belangrijk.

Belangrijk is dat je je realiseert dat de KVR- vergoeding, in tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, niet is vrijgesteld van inkomstenbelasting. Speel je 50 keer per jaar voor 163 onkostenvergoeding dan stijgt je belastbare inkomen met 8.150 euro waarvoor geen loonbelasting is betaald en waarover je dus volledig moet afrekenen bij je aangifte inkomstenbelasting. De gemaakt onkosten mag je in mindering brengen maar over het verschil betaal je inkomstenbelasting. Het grote voordeel van de KVR is dat je je ook geen SV- premies betaalt. Deze steek je dus mooi in je zak! Voor mensen die WW- rechten willen opbouwen is het onverstandig om gebruik te maken van de KVR omdat je SV- loon verlaagd wordt waardoor je minder rechten opbouwt.

Mensen met een vaste baan die af en toe eens optreden raad ik aan gebruik te maken van de KVR omdat een eventuele naheffing m.b.t. de inkomstenbelasting dan ook mee zal vallen. De KVR zorgt er namelijk voor dat de loonheffingen dalen waardoor je netto meer krijgt overgemaakt maar waardoor je ook minder kunt verrekenen bij de aangifte IB. waardoor je aanslag stijgt of je teruggave daalt. Een en ander hangt sterk af van de hoogte van je belastbare inkomen.

Als vuistregel geld dat je bij bedragen tot 250 uitkoop gebruik moet maken van de KVR en daarboven niet. Speel je vaak voor bedragen onder de 250 is het wel verstandig om een deel van je nettoloon apart te zetten om een aanslag IB te voorkomen. Hoe meer je verdient hoe meer je moet reserveren.

Samenvattend…  de KVR kent grote voordelen maar kan ook nadelig voor je uitpakken.

Ik speel vaak voor een cafe dat mij altijd volgens de KVR (tot 163 euro) uitbetaalt middels een gageverklaring. Volgens de cafe- eigenaar ben ik er daarmee verder fiscaal van af. Klopt dit verhaal wel?

Nee dat verhaal klopt zeker niet. De KVR is een namelijk een loonheffingsvrije vergoeding en geen inkomstenbelastingvrije vergoeding. Fijn voor de opdrachtgever omdat hij geen loonheffingen hoeft te betalen voor gages tot 163 euro per persoon, maar minder fijn voor jou als artiest want over het verschil tussen de uitgekeerde KVR- bedragen en de werkelijk gemaakte onkosten betaal je dus wel inkomstenbelasting tegen het tarief dat voor jou geldt. Het maximale KVR- bedrag is 163 euro. Dat bedrag haal je natuurlijk nooit aan onkosten met een kilometeraftrek ad € 0,19 per kilometer.

Wat veel opdrachtgevers zich niet realiseren is dat ze hier wel een loonadministratie over moeten bijhouden en dat ze de artiest er ook een jaaropgave moeten sturen. De praktijk is dat de opdrachtgever dat gewoon nalaat maar er zijn gevallen waar de opdrachtgever daar al voor beboet is bij een controle. Veel ellende voor de opdrachtgever en de artiest wordt dus voorkomen door dit via mijn kantoor te laten afhandelen. De opdrachtgever krijgt een factuur die in hij in zijn administratie kan verwerken en de artiest krijgt van mij een jaaropgave.

Tot besluit: persoonlijk vind ik het buitengewoon vreemd dat het wettelijk geregeld is dat artiesten in onkosten kunnen worden uitbetaald. Waar iedereen die werk voor een ander verricht de gemaakte onkosten op de gage legt moet voor de artiest de onkosten in plaats van zijn gage komen. Doe een soortgelijk voorstel aan de loodgieter die je wastafel plaatst of aan de je fysiotherapeut en hij zal je meewarig aankijken.

Als zelfstandig artiest stuur ik regelmatig totaalrekeningen naar mijn opdrachtgever. Volgens de belastingdienst waar ik onder val heb ik geen IPV- verklaring nodig omdat ik jou inschakel voor de artiesten die verloond moeten worden. De zelfstandige artiesten sturen mij rechtstreeks een rekening en de nietzelfstandigen laten hun verloningsbedrijf een rekening sturen.

Regelmatig stuur ik je als zelfstandig artiest een factuur. Daar reken je 5 euro voor. Ik vind eigenlijk dat je mij dan ook een factuur zou moeten geven voor het inhouden van de kosten per factuur. Het is een dienst die ik bij je koop. Kun je niet een factuur voor het hele jaar sturen? De reeele kosten om die factuur te maken voor dat doel wil ik best vergoeden.

Ik ben zelfstandig als artiest. Ik heb de opdrachtgever een totaalfactuur gestuurd voor de hele band. Hij wil deze niet uitbetalen. Waarom niet?

Je opdrachtgever heeft gelijk. Als zelfstandig artiest kun je geen totaalfactuur voor de hele band sturen, daarvoor heb je een IPV- verklaring nodig. InhoudingsPlichtigenVerklaring)

Wanneer een artiest optreedt, geldt voor de opdrachtgever de zogeheten ‘inhoudingsplicht.’ Dit wil zeggen dat de opdrachtgever verplicht is om loonbelasting en SV- premies af te dragen voor de optredende artiest(en). Je zelfstandigheidontslaat de opdrachtgever van zijn verplichting tot het inhouden van loonbelasting en SV- premies voor JOUW activiteiten, niet voor die van je medemusici.

De oplossing zou kunnen zijn dat ik de totaalfactuur voor je stuur. Degenen binnen de band die zelfstandig zijn sturen hun factuur naar mij, de anderen worden door mij verloond. Nadeel hiervan is dat mijn bedrijfsnaam op de factuur komt te staan. Vind je dat vervelend dan kun je overwegen om zelf een IPV aan te vragen. Je dient dan zelf een loonadministratie bij te houden en maandelijke digitaal loonaangifte te doen.

Het is erg aardig dat je je kennis zomaar met anderen wilt delen. Waarom al die moeite?

Ik ben deze verloningsactiviteiten in 1996 begonnen om de musici met wie ik toen speelde een hoop rompslomp uit handen te nemen. Ik was er handig in, zij niet. Ik heb het ook altijd als een taak gezien om collegamusici te wapenen tegen de ‘ handige zakenjongens.’ Er bestaan betrouwbare – en er bestaan minder betrouwbare organisatiebureaus. Als artiest weet je echter niet altijd met welke categorie je van doen hebt. De mensen ‘ aan de andere kant van de tafel’ zijn veelal HEAO- geschoold en zijn er in getraind om iedere euro aan je te verdienen waar ze kunnen. Natuurlijk, niet ieder bureau is daar op uit, gelukkig niet! Maar ze zijn er wel. Geen beter slachtoffer denkbaar dan de artiest die volledig in zijn muziek wil opgaan en de zakelijke kant van zijn kant wel eens wil veronachtzamen. Door de financiele afhandeling van je optreden over te laten aan een bureau die de markt goed kent en die bereid is met je mee te denken haal je financieel gezien het meeste uit je muzikale prestaties. En natuurlijk… in de tweede plaats omdat ik hoop dat je je verloningen via mijn kantoor gaat doen, want dan verdien ik er ook wat aan. Ik heb jaren lang met muziek maken mijn brood verdient, maar ik word ook een dagje ouder. Bovendien ben ik een hele slechte leraar (heb totaal geen geduld met leerlingen) en laat ik hier nu eens handig in zijn! Ik vind echter wel belangrijk dat je mijn kosten doorberekent aan de opdrachtgever. De opdrachtgever is in eerste instantie verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling. Als de artiest mij hiervoor inschakelt lost hij dus het probleem van de opdrachtgever op. En daar moet de artiest niet zelf voor betalen natuurlijk. De opdrachtgever mag blij zijn dat de artiest hem alle problemen uit handen neemt.

Voor een optreden met … word ik benaderd door een man van een automobielclub (een stichting) die zegt niet BTW- plichtig te zijn. Hoe kan ik dit het beste aanpakken?

Een regelmatig voorkomend probleem dit. Mijn visie is als volgt:

De stichting is niet BTW- plichtig, maar ik wel. Ik MOET dus BTW berekenen.

Als dezelfde man een computer koopt voor de stichting hoeft hij er niet aan te denken dezelfde discussie met de computerverkoper aan te gaan. De BTW op de computer zal echt betaald moeten worden anders staat hij zonder computer buiten. Jij dient dus te handelen als de computerverkoper. Wel is het verstandig om met de mensen waarvoor je speelt en die de BTW niet kunnen verrekenen prijsafspraken inclusief BTW te maken. Dat doet de computerverkoper ook. (tenzij het een groothandel is waar alleen bedrijven hun inkopen doen)

Sinds 1 januari 2019 is het lage BTW- tarief 9%. Mocht het weer onder het hoge tarief gaan vallen (wat er voorlopig niet in zit) derf je 21% aan inkomsten.