De theorie

Musici die voor publiek optreden ontvangen voor hun optreden altijd een financiële vergoeding. Voor optredende artiesten kent de belastingdienst een speciale regeling, de ‘artiestenregeling.’ Kern van deze regeling is dat de artiest middels een fictief dienstverband verloond wordt terwijl hij voor de inkomstenbelasting wel als ondernemer wordt gezien. Artiesten genieten dus een speciale status bij de belastingdienst. Een sociale verworvenheid waar de artiest grote voordelen van heeft. Vandaar dat de enkele keer dat de artiestenregeling in de politiek ter discussie is gesteld er felle reacties vanuit de artiestenvakbonden kwam. Het ziet er voorlopig niet naar uit dat de belastingdienst de artiestenregeling zal afschaffen.

De artiest die zich laat verlonen hoeft dus, evenals andere werknemers in Nederland, geen uitgebreide administratie bij te houden. De artiest krijgt een jaaropgave, is verzekerd voor de sociale voorzieningen en door het afdragen van loonbelasting wordt een aanslag inkomstenbelasting in vrijwel alle gevallen voorkomen. Voor de opdrachtgever geldt de zogeheten ‘inhoudingsplicht.’ Het verschil met een ‘ normale’ werknemer is dat de artiest voor de inkomstenbelasting als ondernemer wordt beschouwd en dat alle aantoonbaar gemaakte onkosen aftrekbaar blijven voor de inkomstenbelasting. Met name deze onkostenaftrek is voor veel mensen in loondienst een reden om zelfstandig ondernemer te worden. Deze reden is er voor de artiest dus niet. Voor de meeste artiesten zoals ik ze ken is deze ‘artiestenregeling’ een hele goede zaak. Men kan zich op de muziek concentreren en een hoop administratief werk blijft achterwege. Natuurlijk zijn er onder artiesten ook echte ondernemers  die de administratie heel goed zelf kunnen regelen.

Natuurlijk vinden veel opdrachtgevers deze inhoudingsplicht maar een lastige verplichting. Vandaar ook, en uit ervaring weet vrijwel iedere musicus dat, dat de artiest lang niet altijd van iedere opdrachtgever een jaaropgave ontvangt. Hoe vaak heeft U niet in Uw administratie moeten nazoeken of alle jaaropgaven wel binnen zijn gekomen? Vaak weet men niet eens meer wie alle opdrachtgevers geweest zijn en heeft men geen zin om dat alles eens goed uit te zoeken. Heel veel geld kan de artiest hiermee verliezen, want als u geen bewijs heeft dat er loonbelasting is betaald kunt u deze loonbelasting ook niet in mindering brengen op uw aanslag inkomstenbelasting. Deze administratieve lastendruk kan geheel overgenomen worden door You Name It! Verloningsservice. You Name It! stuurt een factuur voor de artiest (of voor de hele groep) en neemt de inhoudingsplicht van de opdrachtgever over. Een hoop vervelend administratief werk wordt de opdrachtgever en de artiest artiest uit handen genomen.

Terug naar Info